تبلیغات
انتظار
انتظار
براستی نمی دانم که در عدد 313 چه راز و رمزی است؟
یاران پیامبر گرامی در روز «بدر» 313 نفر بودند، یاران پیشوای شهیدان امام حسین علیه السلام نیز که افتخار همراهی و شهادت او را در روز عاشورا، داشتند، طبق برخی روایات 313 نفر بودند و شگفتا که شمار یاران این اصلاحگر بزرگ جهانی نیز، 313 نفر خواهند بود.
روشن است که این وارستگان و شایستگان از بهترین انسانهای روی زمین، در هنگامه ی ظهور و قیام آن گرامی هستند. و تمامی شایستگیها، ویژگیها، لیاقتها، کفایتها، کارآییها و تواناییهای لازم برای اداره گیتی و تدبیر امور جامعه بزرگ جهانی تحت رهبری آسمانی و رهنمودها و تعالیم نجات بخش امام مهدی علیه السلام در وجود آنان متبلور است. خداوند، این برگزیدگان متفکر و شایسته کردار را، از سرزمینها و نژادها و قاره های مختلف جهان برگزیده است.
در خطبه ی «بیان» که منسوب به امیرمؤمنان علیه السلام است نام آنان و شهر و دیارشان آمده است، در این لیست نام برخی شهرها و سرزمینهایی که آن شایستگان از آنجا برمی خیزند برای ما ناشناخته و گاه نامهای آنها مشترک است که ممکن است به یکی از جهات ذیل باشد:
1- برخی از شهرهای نامبرده، در گذر روزگار تغییر نام یافته است.
2- برخی در آینده ساخته می شود.
3- یا اینکه در ثبت و ضبط این نامها، اشتباه و اغلاط چاپی رخ داده است به هر صورت ما در اینجا به اندازه ی توان و امکان خویش، نام جاودانه ی یاران امام عصر علیه السلام و نام شهر و دیار و قبیله ی آنان را طبق حروف الفبا در جدولی می آوریم:


1- ابان، [1] از شهر «سنجار» در شمال عراق.
2- ابراهیم، اتیوپی از شمال شرقی قاره آفریقا.
3- ابراهیم، از جده در عربستان سعودی.
4- ابراهیم، از سیراف در ایران و نزدیک خلیج فارس.
5- ابراهیم، از شیراز.


6- ابراهیم، از «کوره» در لبنان.
7- ابراهیم، از مدینه.
8- ابراهیم، از مکه.
9- احمد، از آبادان.
10- احمد، از ارمنستان.
11- احمد، از بغداد.
12- احمد، از جعاره که گویا نام روستایی است در اطراف نجف اشرف.
13- احمد، از شوشتر.
14- احمد، از «عقر» [2] در عراق.
15- احمد، از فرانسه یا قاره ی اروپا.
16- احمد، از «فسطاط» در مصر.
17- احمد، از «معاذه». [3] .
18- احمد، از منطقه «سعداوه».
19- احمد، از «نصیبین» که نام شهری در ترکیه و روستایی در «حلب».


20- احمد، از «یمن».
21- ایوب، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
22- بشر، از بیت المقدس.
23- بشر، از «مرقیه» در سوریه.
24- بکیر، از بحرین.
25- تغلب، از «معاذه». [4] .
26-تکیه، از خرشان. [5] .
27- جابر، از تبار صحرانشینان «قسین».
28- جابر، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
29- جابر، از «یمن».
30- جبرئیل، از «صنعا» در یمن.
31- جبیر، از «یمن».
32- جعفر، از «آبادان».
33- جعفر، از «بحرین».
34- جعفر، از خلاط شهری در منطقه ارمنستان.
35- جعفر، از «سهم».
36- جعفر، از سیلان در هندوستان.
37- جعفر، از شیراز.
38- جعفر، از «قزوین» در ایران.
39- جعفر، از مدینه.
40- جعفر، از نجف.


41- جمیل، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
42- جمیل، از منطقه «یمامه» در حجاز.
43- حجر، از «یمن».
44- حذیفه، از «مرو» خراسان یا شوروی سابق.
45- حسن، از اسکندریه مصر.
46- حسن، از بلخ که از شهرهای افغانستان است.
47- حسن، که از زید از منطقه «بالس» در سوریه.
48- حسن، از سیلان هندوستان.
49- حسن، از کربلاء.
50- حسن، از مدینه.
51- حسن، از «معاذه». [6] .
52- حسین، از «ارمنستان» که در آن روزگار به بخش گسترده ای از ایران، ترکیه و آذربایجان شوروی گفته می شد.
53- حسین، از ذهاب منطقه کرمانشاه.
54- حسین، از کربلا.
55- حسین، از کربلا.
56- حسین، از مدینه.
57- حسین، از «معاذه». [7] .
58- حصین، از «قادسیه» در عراق.
59- حعفر، از «حمص» از شهرهای سوریه.


60- حعفر، از رهاط از اطراف مکه.
61- حعفر، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
62- حفص، از سرخس در اطراف مشهد.
63- حمدان، اتیوپی از شمال شرقی قاره ی آفریقا.
64- حمزه، از آبادان.
65- حمزه، از «صنعا» در یمن.
66- حمزه، از مدینه.
67- حوقل، از سیراف در ایران و نزدیک خلیج فارس.
68- حویش، از «یمن».
69- خالد، از سیراف در ایران و نزدیک خلیج فارس.
70- خالد، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
71- داود، از بیت المقدس.
72- داود، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
73- داود، از عمان.
74- داود، از منطقه طائف.
75- داوود، از دمشق.
76- دراج، از تبار صحرانشینان «مصر».
77- ریان، از تبار و نژاد تمیم که یکی از تیره های عرب بشمار می رود.
78- زکریا، از طائف.
79- زید، از منطقه «ضیعة».
80- سبا، از طائف.
81- سعد، از «بیضا». [8] .


82- سعد، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
83- سعدان، از ساده در منطقه ی یمامه.
84- سعید، از «بیضا».
85- سعید، از «عکا» یا «عکه» از فلسطین.
86- سمیع، از «صنعا» در یمن.
87- سوید، از «معاذه». [9] .
88- سهیل، از منطقه «ضیف». [10] .
89- شبیب، از ساده در منطقه ی یمامه.
90- شبیل، از اسکندریه مصر.
91- شعیب، از «مرقیه» در سوریه.
92- شعیب، از منطقه دیار.
93- شیبان، از آبادان.
94- شیبان، از اسکندریه مصر.
95- شیبان، از سوس (شوشتر) در خوزستان ایران.
96- شیبان، از «یمن».
97- صادق، از «بلقا» از شهرهای اردن.
98- صالح، از شیراز.
99- صالح، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
100- صالح، از عمان.
101- صالح، از «قزوین» در ایران.
102- صبیج، از حلب، از شهرهای سوریه.


103- صدقه، از مراغه.
104- صلیب، از ساده در منطقه ی یمامه.
105- ضابط، از تبار صحرانشینان «اعقیل».
106- طالوت، از جدة در عربستان سعودی.
107- طاهر، از «فسطاط» در مصر.
108- طاهر، از مدینه.
109- طاهر، از «معاذه». [11] .
110- طلیق، از رمله از شهرهای فلسطین.
111- طیب، از «عسکر مکرم» در خوزستان ایران.
112- ظافر، از منطقه «یمامه» در حجاز.
113- عاصم، از «یمن».
114- عالم، از منطقه «ضیف». [12] .
115- عامر، از آبادان.
116- عامر، از بحرین.
117- عامر، از سامراء در عراق.
118- عامر، از «یمن».
119- عباس، از مدینه.
120- عبدالرحمن، از «سند» پاکستان.
121- عبدالرحمن، از «منصوریه» نام روستایی است در اهواز و بهبهان و تربت جام.
122- عبدالرحمن، از انطاکیه، از شهرهای سوریه است.
123- عبدالرحمن، از دمشق.


124- عبدالرحمن، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
125- عبدالسلام، از «هونین» در منطقه ی مصر.
126- عبدالعزیز، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
127- عبدالغفور، از دورق، نزدیک اهواز.
128- عبدالقدوس، از «هجر» که نام روستایی است در بحرین و یمن و حجاز.
129- عبدالقدیم، از «معاذه». [13] .
130- عبدالله، از بغداد.
131- عبدالله، از شیراز.
132- عبدالله، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
133- عبدالله، از «فسطاط» در مصر.
134- عبدالله، از «قزوین» در ایران.
135- عبدالله، از کاشان.
136- عبدالله، از کرمان.
137- عبدالله، از «معاذه». [14] .
138- عبدالله، از مکه.
139- عبدالله، از منطقه انطاکیه در سوریه.
140- عبدالله، از منطقه طائف.
141- عبدالمطلب، از بغداد.
142- عبدالمهیمن، از آبادان.
143- عبدالوارث، از آبادان.


144- عبدالوارث، از روستاهای اسکندریه مصر بنام «بلست».
145- عبدالوهاب، از «شیزر» در سوریه.
146- عبدالوهاب، از سوس (شوشتر) در خوزستان ایران.
147- عبدون، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
148- عبیدالله، از کاشان.
149- عبیدالله، از منطقه انطاکیه در سوریه.
150- عتاب، از کوفه.
151- عجلان، از تبار صحرانشینان «مصر».
152- عزیز، از منطقه قطیف در عربستان سعودی.
153- عقیل، از شهر «واسطه» در عراق.
154- علوان، از انبار که از شهرهای مرزی عراق است.
155- علوان، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
156- علی، از بصره از شهرهای مهم عراق است.
157- علی، از حله، از شهرهای عراق.
158- علی، از «سمرقند» از شهرهای «ازبکستان».
159- علی، از شهر «سنجار» در شمال عراق.
160- علی، از طائف.
161- علی، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
162- علی، از فرانسه یا قاره ی اروپا.
163- علی، از «قزوین» در ایران.
164- علی، از مدینه.
165- علی، از «معاذه». [15] .


166- علی، از منطقه «ضیعة».
167- علی، از «نصیبین» که نام شهری در ترکیه و روستایی در «حلب».
168- علی، از نیشابور.
169- علی، از «همدان» نام شهری در ایران و «همدان» نام شهری در یمن.
170- عمار، از «یمن».
171- عمر، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
172- عمر، از عسقلان از شهرهای فلسطین.
173- عمر، از «قزوین» در ایران.
174- عمر، از کازرون.
175- عمر، از «منصوریه» نام روستایی در اهواز و بهبهان و تربت جام.
176- عمر، از «مهجم» در یمن.
177- عمران، از بیت المقدس.
178- عمرو، از آبادان.
179- عمرو، [16] از تبار صحرانشینان «اغیر».
180- عمرو، از مکه.
181- عمیر، از «شوبک».
182- عمیر، از «نجد» در حجاز و یا «عنتره» قبیله بزرگی از عرب.
183- عون، از شهرکرد.
184- عون، از عدن در «یمن».
185- عیسی، اتیوپی از شمال شرقی قاره آفریقا.
186- عیسی، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
187- غربان، [17] از تبار صحرانشینان «اعقیل».


188- غیاث، از کوفه.
189- فارس، از «هونین» در منطقه مصر.
190- فاضل، از «نوبه»، منطقه مرزی مصر و سودان.
191- فالح، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
192- فرج، از «عرفه» نزدیک عرفات در اطراف مکه.
193- فضیل، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
194- فلاح، از منطقه «سعداوه».
195- فلیح، از «طبریه» در فلسطین.
196- فهد، از عسقلان از شهرهای فلسطین.
197- فهد، از موصل.
198- فهد، از «یمن».
199- قادم، از منطقه انطاکیه در سوریه.
200- قاسم، از آبادان.
201- قاسم، از «کرخ» بغداد.
202- قاسم، از مدینه.
203- قبضه، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
204- کثیر، از حبش.
205- کثیر، از «معاذه». [18] .
206- کعب، از «یمن.»
207- کلثوم، از «یمن».
208- کلیب، از «هونین» در منطقه مصر.
209- کوثر، از «لنجویه» جزیره ای در آفریقای شرقی.


210- کوش، از عمان.
211- لقمان، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
212- لیث، از بحرین.
213- لیث، از «قزوین» در ایران.
214- مالک، از تبار و نژاد قبیله ای در «یمن».
215- مالک، از سیراف در ایران و نزدیک خلیج فارس.
216- مالک، از «عماره» در جنوب عراق.
217- مالک، از «منصوریه» نام روستایی در اهواز و بهبهان و تربت جام.
218- مالک، از «مهجم» در یمن.
219- مالک، از «یمن».
220- مبارک، از منطقه قطیف در عربستان سعودی.
221- مجاهد، از سمرقند از شهرهای «ازبکستان».
222- مجمع، از شهر ری.
223- محارب، از بصره از شهرهای مهم عراق است.
224- محروز، از خونج در آذربایجان ایران.
225- محسن، از اسکندریه مصر.
226- محمد، از اتیوپی در شمال شرقی قاره آفریقا.
227- محمد، از آبادان.
228- محمد، از تفلیس از شهرهای مهم ارمنستان.
229- محمد، از تیره و تبار اوسیان مدینه که در صف انصار قرار گرفتند.
230- محمد، از حلب، از شهرهای سوریه.
231- محمد، از حله، از شهرهای عراق.
232- محمد، از خلاط شهری در منطقه ارمنستان.
233- محمد، از زید از منطقه «بالس» در سوریه.


234- محمد، از سجار در اطراف شهر «بخارا» در منطقه ی قفقاز.
235- محمد، از عسقلان از شهرهای فلسطین.
236- محمد، از عمان.
237- محمد، از «قزوین» در ایران.
238- محمد، از «کبش» در بغداد.
239- محمد، از کوفه.
240- محمد، از مدینه.
241- محمد، از «معاذه». [19] .
242- محمد، از مکه.
243- محمد، از «منصوریه» نام روستایی در اهواز و بهبهان و تربت جام.
244- محمد، از منطقه «بالس» در سوریه.
245- محمد، از «مهجم» در یمن.
246- محمد، از نجف.
247- محمد، از «یمن».
248- مرایی، از سامراء در عراق.
249- مروان، از «عکا» یا «عکه» از فلسطین.
250- مسنون، از خرشان. [20] .
251- مطر، از تبار صحرانشینان «کلاب».
252- معشر، از منطقه «ألومه» که شهری در دیار «هذیل» است.
253- معمر، از کازرون.
254- مقداد، از «سن» نزدیک «تکریت» در عراق.


255- ملاعب، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
256- ملاعب، از «منصوریه» نام روستایی در اهواز و بهبهان و تربت جام.
257- منبه، از تبار صحرانشینان «اعقیل».
258- موسی، از عدن در «یمن».
259- موسی، از «هجر» که نام روستایی است در بحرین و یمن و حجاز.
260- مومی، از رمله از شهرهای فلسطین.
261- مهاجر، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
262- مهاجر، از نیشابور.
263- میمون، از «عسکرمکرم» در خوزستان ایران.
264- ناجیه، از سرخس در اطراف مشهد.
265- ناصر، از تبار و نژاد قبیله ای در «یمن».
266- نصیر، از «بالس» در سوریه.
267- نصیر، از بحرین.
286- نعیم، از «معاذه». [21] .
269- نوح، از خونج در آذربایجان ایران.
270- نوح، از سیلان در هندوستان.
271- نهراش، از تبار صحرانشینان «شیبان».
272- نهروش، از هرات.
273- واصل، از «نوبه»، منطقه مرزی مصر و سودان.
274- هارون، از عسقلان از شهرهای فلسطین.
275- هارون، از «قزوین» در ایران.
276- هارون، از منطقه سلماس یکی از شهرهای آذربایجان.


277- هارون، از منطقه نجد عربستان.
278- هارون، از موصل.
279- هلال، از شوشتر.
280- هلال، از «طائف یمن».
281- هواشب، از عمان
282- هود، از «سن» نزدیک «تکریت» در عراق.
283- هود، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
284- هود، از کوفه.
285-یحیی، از جعاره که گویا نام روستایی است در اطراف نجف اشرف.
286- یحیی، از «صنعا» در یمن.
287- یحیی، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.
288- یحیی، از منطقه ی انطاکیه در سوریه.
289- یحیی، از منطقه «سعداوه».
290- یعقوب، از قم.
291- یعقوب، از «معاذه». [22] .
292- یوسف، از عسقلان از شهرهای فلسطین.
293- یوسف، از منطقه طائف.
294- یونس، از اصفهان.
295- یونس، از عمان.
296- یونس، از «فسطاط» در مصر.
297- یونس، از کازرون.


افزون بر اینان شش تن از یاران آن حضرت نیز از «ابدال» خواهندبود که نام همه آنان عبدالله است.
و سه دوستدار دیگر خاندان وحی و رسالت بنامهای عبدالله، مخنف، وبراک، و نیز چهار تن از دوستداران پیامبر خدا بنامهای، صالح میمون و هود، و دو آزاده دیگر بنامهای عبدالله و ناصح که بظاهر جامه بردگان بر تن دارند، همگی به هنگام ظهور آن اصلاحگر بزرگ زمین و زمان در کنار یاران شایسته کردار او خواهند بود. [23] .

[1] لازم به ذکر است که مؤلف بر طبق الفبای شهرها آورده است ولی ما طبق الفبای نام یاران حضرت آوردیم.
[2] نام قریه ای است نزدیکی کربلاء و همچنین نام روستایی است میان تکریت و موصل.
[3] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب آمده.
[4] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب آمده.
[5] نام شهری است بر ساحل بحرین. رجوع شود به: لغت نامه ی دهخدا، ج 6، ص 8505.
[6] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانسان آمده.
[7] ظاهرا «معاذ» می باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانسان آمده.
[8] که در ایران، لیبی و جنوب یمن هم روستایی به این نام آمده است. خدا می داند که منظور کدام است.
[9] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب آمده.
[10] شاید صحیح «ضیق» باشد که نام منطقه ای در نجد و شبه جزیره ی عربی است.
[11] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب آمده.
[12] شاید صحیح «ضیق» باشد که نام منطقه ای در نجد شبه جزیره ی عربی است.
[13] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب آمده.
[14] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب آمده.
[15] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب آمده.
[16] «عمر» هم ثبت شده است.
[17] «عزبان» یا «عریان» هم ثبت شده است.
[18] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب آمده.
[19] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب آمده.
[20] نام شهری است بر ساحل بحرین. رجوع شود به: لغت نامه ی دهخدا، ج 6 ص 8505.
[21] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب آمده.
[22] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب آمده.
[23] الزام الناصب، ج 2، ص 116 و نوائب الدهور،
طبقه بندی: امام زمان (ع‌)،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1391 توسط رضا رضایی

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

سرگرمی آلامتو

قالب وبلاگ

گالری عکسفا

گالری عکس آلامتو

تبادل لینک رایگان

فال